Privacy

Privacybeleid

Op het privacybeleid is het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander nationaal recht, van toepassing.
Als vzw eerbiedigen wij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Deze wet stelt bepaalde perken en voorwaarden aan de verwerking (verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, enz.) van persoonsgegevens ( elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) ter bescherming van jouw fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij geven geen gegevens door aan externe partners. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Door het gebruik van onze website, evenals het bezoek eraan, ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

Beveiliging

Wij treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.
We zullen alle wijzigingen van het beleid op deze pagina aangeven.

Copyright

U dient vooraf en schriftelijk toestemming te vragen aan het clubbestuur, indien u op welke wijze dan ook gebruik maakt van gegevens of foto’s gepubliceerd op deze website. U heeft als bezoeker van de site geen recht of toestemming om gegevens of foto’s te verspreiden of te kopiëren.