Ontstaan

Het Minerva TT Register werd in 1997 opgericht. Doelstelling was -en is nog steeds – het vergaren van zoveel mogelijk informatie aangaande de Minerva Tout Terrain. Zowel wat de militaire, als de civiele periode betreft.  Dhr F. Van de Plas (ex-voorzitter) deed dit in samenwerking met enkele enthousiastelingen.

Er was bij de oprichting niet echt sprake van een leidraad binnen het Register en alles verliep in een zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer.

Het registreren zelf werd in het begin goed opgevolgd, maar in de loop der jaren werd dit minder belangrijk en nam de gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer de bovenhand.

Er werden ritten ingepland en gereden, bijeenkomsten georganiseerd en uitstappen geregeld. In de beginjaren werd het driemaandelijks tijdschrift nog verzorgd door dhr. Van de Plas, maar naarmate de jaren vorderden en er meer leden bijkwamen werd er uiteindelijk toch een redacteur aangesteld. Er was meer vraag naar artikels en algemene info en het werk als voorzitter nam ook meer tijd in beslag dan voordien. Ook werd er na enkele jaren een website en clubshop opgericht waarin Minerva gerelateerde zaken en hebbedingetjes worden verkocht.

Bij de oprichting of start van het Register waren er ongeveer een vijf- à zestal leden aanwezig.

Vandaag, meer dan 20 jaar later zijn we een vzw met ongeveer 190 leden en zijn we internationaal aanwezig, met leden van Texas tot Nieuw-Zeeland. Voor zo’n klein Belgisch autootje toch een hele prestatie in deze 21ste eeuw.

Intussen telt het Minerva TT Register vijf bestuursleden, zijn er regiocoördinatoren aangesteld om de regio’s in het Vlaamse landsgedeelte te ‘coördineren’ en werkt de clubshop steeds beter en last but not least, is de sfeer nog steeds dezelfde gebleven.

Het registreren van de nog bestaande Minerva’s werd ondertussen terug opgestart en lijkt ook niet altijd voor de hand liggend. De wet op de privacy maakt het soms moeilijk om tot resultaat te komen. En dat geldt voor de hele geschiedenis van de Minerva TT, er is nog zeer veel dat we niet weten en het is enkel dankzij de vrijwilligers en geïnteresseerden dat we meer te weten komen over dit Belgisch stukje patrimonium. Alvast dank daarvoor gedurende al die jaren  en voor alle jaren die wenselijk nog zullen komen.

Yves , Voorzitter.