Lidmaatschap

Lid worden van de club  kost €30,- , prijs per kalenderjaar, voor alle leden.

Foreign members pay also :  €30 for one calendar year – All events are open for all members.

Om Lid te worden, graag even mailtje sturen aan:

To become a member, please send an email to:  info@minervatt.be

U krijgt dan alle info gemaild, om de betaling uit te kunnen voeren.

You will then receive all the information by e-mail to be able to make the payment.

Leden ontvangen 3 maandelijks de nieuwsbrief, en kunnen aan leden-tarief deelnemen aan alle activiteiten die de VZW organiseert.  Members receive the newsletter 3 monthly and can participate at a member rate in all activities that the VZW organizes.

Het MinervaTTregister is een vzw met als doel de nog bestaande Minerva 4×4 voertuigen te lokaliseren en te registreren, alsook de Land Rover Serie I.

The MinervaTTregister is a non-profit organization with the aim of locating and registering the still existing Minerva 4×4 vehicles, as well as the Land Rover Serie I.

We staan open voor elke bladgeveerde Land Rover.
We are open to any leaf-sprung Land Rover. 

Het is niet noodzakelijk dat u eigenaar bent van een Land Rover of Minerva, om lid te worden van de Club.

It is not necessary that you own a Land Rover or Minerva to join the Club.