Kalender 2023

***

Kijk zeker ook in onze Nieuwsbrief!

Vergeet zeker niet je lidgeld over te maken zodat u weer een jaar lang alle info kan ontvangen en aan de evenementen kan deelnemen!

Lidgeld 2023: €30,-

***

 

***

***

Inschrijven voor het Houtlandweekend via de clubrekening met vermelding van “Naam, formule…, aantal personen”.  Geef uw inschrijving ook door aan Hugo De Jaegher:  hugodejaegher@gmail.com .  Hij stuurt u na inschrijving de nodige details door van het weekend. Storting op rek.nr. van de club :  BE32 7512 0132 9402  Inschrijven vóór zondag 5 augustus 2023! 

***

Van zodra er activiteiten kunnen georganiseerd worden en we deze datums kennen, zullen we dit direct kenbaar maken op de website en onze Facebookpagina.

Wijzigingen zijn mogelijk om de organisatie van deze activiteiten optimaal te kunnen doen. 

We streven er wel naar om de opgegeven datums te respecteren.

***